Kurugaq

From Wikipedia
(Redirected from Anas acuta)
Jump to: navigation, search
Kurugaq
Kurukkak
Kurukkaich

Kurugaq (Anas acuta)