Kalaallit Nunaat

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Nunauraq: Kalaallit Nunaat

Kalaallit Nunaat (Naluaġmiutun: Greenland, Tanmarratun: Grønland)