Aahaaliġñaq

From Wikipedia
Aahaaliġñaq ♂
Histrionicus histrionicus

Aahaaliġñaq (Histrionicus histrionicus) mikiruq qaugauruq. Iñuuruq Uruusiġmilu, Salliñiq-Amirikaġmilu, Kalaałłit Nunaannilu, suli Isilaataġmilu. Aahaallitun itchaŋaaqtuaq.