Jump to content

Iññautit

From Wikipedia

Iññautit naakka itñautit (Taniktun: punctuation)

Iññaun Siḷaliñiġmiutun Malimiutun Ugiuvaŋmiutun
' aglaum naikłiḷaaġutaa aglaum aulaiġutaa
, nutqallaktuun nutqakasrałhum titqa aulaiqsiuraq
: aglaum ilaaqtuutaa
/ naliaknun, avguun, atautchimuktuun
\ qaqasaŋuam ivaġłiutaa
; uqaluum kaŋiqsitqutaa
? apiqsruutim titqa apiqsruutim titqa aviqsruutim titiġnaa
. tuuġniq tuuġniq titiq
" " uqallaktaum nalunaitkutaa uqaqtitautim aglaŋa
_ aglagnun titiqtuun
- aglaat iḷaagutaa, naatrutaa, sukaikłiḷaaġutaa
! uqaluum suaŋasiḷḷaaġutaa qaġnuzim suakatautaa
~ qavluuraq
( ) uqausiġivia immiqsuġlugu immalugu
[ ] uqausiġivsaaġvia
= qavsiutilaaġun qapsiutilaaġun
× kisitchiniq qapsiutilaaġun kisitchisinik
iḷaŋŋaun iḷaŋŋaun
÷ avguun avguun
+ iḷaaġun iḷalaaġun
¢ maniŋŋuuraq
$ tamałhum nalunaikkutaa