Piannaq

From Wikipedia
Piannat

Piannaq (Nu: Kaattaq) (Tanŋ. playing card)

Piannat (Tanŋ. deck of cards)

Piannaun (Tanŋ. card game)

[edit | edit source]

Iñupiaqsiñiq Taniksiñiq
Sisamait Suits
Argalaq Club
Illulik, Tumiŋŋuaq (Ti) Diamond
Iqquk, Iqqulik (Nu) Heart
Niliqpak, Kapuun (NS) Spade
Susaq, Susaqpak, Tutchaq Ace
Simmaun, Simmiun, Simmaugauraq, Tuusiuraq Deuce
Tumitchauraq Three
Igalauraq, Igaliq (Nu) Four
Tallimalik Five
Kuuk Six
Patkusiḷik, Papkusiḷik (Nu) Seven
Quliligaq, Narvaq, Narvalik (Nu) Eight
Qukalik (Nu) Nine
Qulilik Ten
Makvak, Vasrak (Nu) Iḷiḷgaaq (Ti) Jack
Aġnaq Queen
Kalalliaq King