Jump to content

Qupilġut

From Wikipedia
Qupilġut

Qupilġut mikiruat niġrutaurut. Qupilġumik iñugiaktut, iñukpalliktut manniŋmi.

Iluqaan Qupilġut[edit | edit source]

Qupilġut-mun A-miñ T-mun.

A[edit | edit source]

 • Aasivak, niġrun naakka qupilġuq iriqaqtullu niuqaqtullu tallimat piŋasunik suli niuqaqtut tallimat piŋasunik (Tanikmiñ spider)
 • Aalumiu, iviluq taġiumi (Tanikmiñ sea snail)
 • Aurvik, aurvich Siri Laŋkaġmi. Mavrayuuqmiut. (Tanikmiñ hairy caterpillar)
 • Aviŋŋaurayuuq, minŋuq (Tanikmiñ: (Nu) an insect with a long snout; snout beetle (Coleoptera: curuli)

I[edit | edit source]

 • Igutchaq, qupilġuq quqsuqtuġlu taaqtuġlu. Tiŋmirut. (Tanikmiñ bumblebee)
 • Igutchatchiaq, aŋiłallaktut nuviivat, paqittut salliñiġmi. (Tanikmiñ warble fly) (Oedemagena: tarandi)

K[edit | edit source]

 • Kiktuġiaq, una qupilġuq, auktuġuuruq. (Tanikmiñ mosquito)
 • Kumak, qupilġut nuyaġmi. (Tanikmiñ louse) (Pediculus humanus capitis)

M[edit | edit source]

 • Mavrayuuq, qupilġut, naagga taqalukisaurut. (Tanikmiñ moth)
 • Milugiaq, una tuggayuk (Tanikmiñ: solitary wasp; (Ti) bumble bee; sucker fish) (Catostomus catostomus)
 • Milugiatchiaq, una mikiruaq kiktuġiaq (Tanikmiñ: gnat, tiny mosquito, white-socks fly naakka “no-see-um”)
 • Miluyuuq, nuviivak, tuttumik tuqutġaqtuq. (Tanikmiñ caribou botfly) (Oedemagena tarandi)

N[edit | edit source]

 • Niulġiq (Tanikmiñ dragonfly) (Odonata)
 • Niviuvak, una aŋiruq nuviivak (Tanikmiñ: (Ti) big housefly)
 • Nuviivak, una suqattuq qupilġuq (Tanikmiñ fly)
 • Nuviuvak (Tanikmiñ blowfly, bluebottle fly)

P[edit | edit source]

 • Pau, una minŋuq qamma imiġmi (Tanikmiñ water beetle)
 • Pigliġayuk ivgich-mi, mingiqsuq. (Tanikmiñ grasshopper)

Q[edit | edit source]

 • Quaqta (Tanikmiñ pinworm) (Enterobius vermicularis)
 • Qumak (Tanikmiñ: (Ti) worm found in bearded seal intestine: tapeworm) (Cestoda)

T[edit | edit source]

 • Taqalukisaq (Nu) naakka (Ti) taqalakisaq, una qupilġuq, aŋiłallaktut isaġumik kalamik. (Tanikmiñ butterfly) (Lepiodoptera)
 • Tuggayuk (Tanikmiñ wasp, hornet, yellow jacket) (Hymenoptera: vespidae)